piątek, 16 grudnia 2011

Po semianarium....

W dniu 14 grudnia w Galerii Biblioteka odbyło się seminarium „Multimedia w służbie administracji”. Organizatorem spotkania był Wydział Artystyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, zaś jego adresatem pracownicy administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz studenci Akademii.
Spotkanie otworzył prof. AHE dr K.M.Stasiak - Prezydent Akademii oraz dr Ireneusz Maj - Prodziekan kierunku Administracja. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niezwykle interesującymi prezentacjami naszych wykładowców z kierunku Grafika na temat znaczenia wizualizacji informacji we współczesnym świecie. Dr Aurelia Mandziuk przedstawiła temat „Obraz-język komunikacji globalnej”, zaś dr Michał Kacperczyk wprowadził uczestników w temat „Roli współczesnej reklamy”. Podczas dyskusji rozmawiano o znaczeniu obrazu w kontekście oddziaływania na potencjalnych odbiorców. W kameralnej i miłej atmosferze debatowano, w jaki sposób wizualizacja może rozwijać prospołeczne postawy młodych ludzi, wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej i społecznej odpowiedzialności za rozwój naszego województwa.

Przyczynkiem do zorganizowania seminarium są europejskie ramy kwalifikacji, które Akademia wdraża w proces kształcenia. Studenci pracują aktywnie metodą projektową, formułując swoje własne obszary problemowe. Ramy kwalifikacji w swoim założeniu mają na celu rozwijanie umiejętności i postaw, dlatego tak istotne jest, aby łódzcy studenci mogli realizować w ramach studiów projekty dotyczące realnych problemów dotyczących miasta Łodzi i całego województwa łódzkiego.

Seminarium otworzyło możliwość nawiązania kontaktu z pracownikami administracji stykającymi się w swej codziennej pracy z wieloma trudnymi kwestiami. Będą one stanowić bardzo cenną i ciekawą inspirację dla młodych ludzi. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się wstępną deklaracją dalszej współpracy w zakresie włączenia studentów w realizację projektów na rzecz województwa łódzkiego. Był to pierwszy krok, którego kontynuację stanowić będzie kalendarz dalszych spotkań, między innymi w zakresie ustalania procedur współpracy. Współpracy w ramach swego rodzaju eksperymentu korzystania z potencjału młodych osób na potrzeby rozwijania ich kompetencji osobowościowych i rozwoju środowiska lokalnego.
Poniżej zdjęcia z seminarium. Fot. Kamil Fibak


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz