STUDENCIRozmowa z Karoliną Kujawską i Katarzyną Talikowską, studentkami specjalności Art directing.

AHEart: Jesteście pierwszymi studentkami Wydziału Grafiki AHE studiującymi "Art Directing".
Za wami I rok studiów magisterskich, za  chwile będziecie robiły dyplom. Jak oceniacie ten rok
i nową  specjalność, czym zajmujecie się na zajęciach i co studiowałyście wcześniej?
Kasia: Wcześniej uzyskałyśmy tytuł licencjata, kończąc studia I stopnia, na kierunku Grafika
ze specjalnością Projektowanie Graficzne. Już pod koniec ubiegłego roku akademickiego dowiedziałyśmy się o  nowej specjalności i po rozmowach z wykładowcami zdecydowałyśmy
się  właśnie na niej kontynuować studia magisterskie. Na część zajęć uczęszczamy razem z naszymi kolegami z licencjatu, studiującymi aktualnie na specjalności Projektowanie Graficzne, ale ponadto mamy 3 dodatkowe przedmioty.
Karolina: Program studiów jest zupełnie nowy. Nasi wykładowcy to praktycy pracujący
w agencjach reklamowych. Starają się oni przygotować nas do  pracy od strony nie tylko teoretycznej, ale też praktycznej. Projekty,  które realizujemy mają dużo większy zasięg niż na studiach licencjackich, ich zakres jest bardziej rozbudowany.

AHEart:  Jakiego typu projekty wykonywałyście w czasie ubiegłego roku akademickiego?
Karolina: W ramach jednego z przedmiotów przygotowywałyśmy redesign magazynu - opracowywałyśmy layout, okładkę oraz winietę gazety.
Kasia: Jednak naszym wiodącym projektem było zaprojektowanie materiałów promocyjnych
dla uczelni. Ja stworzyłam nowy system identyfikacji wizualnej dla specjalności "Art Directing"...
Karolina: ...a ja zajęłam się przygotowaniem materiałów promocyjnych kierunku Grafika.

AHEart: Projekt ten udało się zrealizować, ostatnio na stronie Patio umieszczaliśmy zdjęcia zaprojektowanych przez Was citylightów. Jak wyglądała praca projektowa? Czy same odpowiadałyście za całość projektu?
Kasia: Podczas zajęć w pracowni dr Michała Kacperczyka stworzyliśmy team projektowy,
w którym podzieliliśmy się pracą. Wspólnie opracowałyśmy główne założenia projektowe,
by materiały promocyjne uczelni były spójne graficznie, a następnie każda z nas odpowiadała
za inną część projektu. Całość nadzorował dr Kacperczyk.
Karolina: Kiedy opracowałyśmy już wszystkie materiały a kreacje uzyskały akceptację prowadzącego przyszedł czas na konsultację z Działem Promocji Uczelni oraz Dziekanem kierunku Grafika. Do nich należały ostateczne decyzje.
Kasia: Następnie, po otrzymaniu korekty, wprowadziłyśmy odpowiednie zmiany a citylighty zostały przekazane do realizacji.

AHEart:  Przed Wami drugi rok studiów. Czas na pracę magisterską. Czy macie już konkretne plany?
Karolina: Za nami pierwsze spotkanie z promotorem, wstępny zarys pomysłu mamy, ale tematy
nie są jeszcze sprecyzowane.
Kasia: Nadal jesteśmy na etapie konsultacji i same zastanawiamy się jaką drogę obrać, jednak mamy świadomość, że wbrew pozorom  czasu jest niewiele i już przy kolejnym zjeździe muszą zapaść decyzje.

AHEart: W takim razie pozostaje nam życzyć Wam samych sukcesów i dużo wytrwałości podczas pisania prac magisterskich.
Kasia i Karolina: Dziękujemy bardzo :)


Poniżej: Citylighty zaprojektowane przez Karolinę Kujawską i Katarzynę Talikowską.