PRACA W AHEart

W AHEart możesz: 
  • zaliczyć praktyki studenckie
  • pracować przy konkretnych projektach artystycznych na zasadzie wolontariatu  
  • odbyć staż


Praca w AHEart to okazja do: 

zapoznania się ze specyfiką działalności galerii sztuki 


poznania metod promowania wystaw i innych przedsięwzięć artystycznych
  
nabycia umiejętności aranżowania wystaw 


poszerzenia swoich wiadomości z zakresu sztuki
 współczesnej, przez szeroko pojęte „obcowanie” ze sztuką oraz kontakt z artystami


Serdecznie zapraszamy!